Έργα τέχνης. Κάπελα με ανακυκλώσιμα υλικά..

Ανακύκλωση είναι η διάσωση ενός υλικού που, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και μοιάζει άχρηστο, δεν έχει χάσει την αξία του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ ακόμα. Έτσι, αντί να το απορρίψουμε στο περιβάλλον, το επιστρέφουμε, επιτυγχάνοντας προστασία του περιβάλλοντος.

Ανακύκλωση θα πει,,,,, ξαναζούμε από την αρχή!!!  

Συγγραφέας: 
saimon.sifakis