Παραμύθι για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι μαθητές του Ε2, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα παραμύθι όπου θα εξιστορούν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο μέλλον.

Οι μαθητές δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά βρήκαν τους ήρωες της ιστορίας τους, έφτιαξαν το προσχέδιό της και έγραψαν την πλοκή. Με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού έφτιαξαν ένα ψηφιακό βιβλίο, με χρήση της εφαρμογής “Book Creator”. Ηχογράφησαν τα ίδια τους συμμαθητές τους και ως εικονογράφηση πρόσθεσαν και κάποιες από τις εργασίες που είχαν ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ευαισθητοποίηση όλων σχετικά με το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ελπίζουν να απολαύσετε την ιστορία τους και να προβληματιστείτε!

παραμύθι

Συγγραφέας: 
1dimkisacha