1ο Νηπιαγωγείο Μουρνιών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2009
Θέματα: 
2009-2010
Σχολική Αυλή
2010-2011
Απορρίμματα
2011-2012
Ενέργεια
2012-2013
Αειφόρο Σχολείο
2013-2014
Αειφόρο Σχολείο
2014-2015
Σχολική Αυλή
2015-2016
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2016-2017
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2017-2018
Αειφόρο Σχολείο
2018-2019
Αειφόρο Σχολείο

Τα νέα του Σχολείου μας

poster for our 1st award in 2014_ 1st kindergarten of Mournies

Το νηπιαγωγείο μας συμμετέχει αδιαλλείπτως στο διεθνές δίκτυο ΠΕ  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ από το 2009 μέχρι και σήμερα, προάγοντας την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Διεύθυνση: 
Περγάμου 1
73300 Χανιά