Η δράση "Litter Less"

Η εκστρατεία “Litter Less”, διοργανώνεται σε περισσότερες από 30 χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει στην καμπάνια αυτή τις χρονιές 2011-2017. Στόχος της είναι να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους μαθητές σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και να τους ενθαρρύνει να κάνουν θετικές επιλογές.

Η εκστρατεία αυτή απευθύνεται μόνο σε Δημοτικά Σχολεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο «Οικολογικά Σχολεία». Οι μαθητές θα πρέπει να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν δικές τους ενέργειες με θέμα τα απορρίμματα και να διοργανώσουν μια εκδήλωση για την μείωση των σκουπιδιών στα σχολεία τους.

Πώς λειτουργεί η εκστρατεία “Litter Less”

Τα συμμετέχοντα σχολεία θα χρειαστεί να οργανώσουν μια εκδήλωση στο πλαίσιο της καμπάνιας, π.χ. μια ημέρα καθαρισμού του σχολείου ή της γειτονιάς σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία των 7 βημάτων του Δικτύου, θα πρέπει:

  • Να δημιουργήσουν Περιβαλλοντική Επιτροπή Να πραγματοποιήσουν έρευνα στο σχολικό χώρο σχετικά με τα απορρίμματα
  • Να διαμορφώσουν το σχέδιο δράσης με βάση την έρευνα που έγινε στο σχολικό χώρο
  • Να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης
  • Να συνδέσουν τις δράσεις τους για το Litter Less με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου
  • Να ενημερώσουν και να εμπλέξουν όλη τη σχολική κοινότητα, καθώς και την τοπική κοινωνία για τα αποτελέσματα των δράσεων τους
  • Να δημιουργήσουν, με αφορμή τη δράση Litter Less, έναν οικοκώδικα σχετικό με τα απορρίμματα, ένα διαφημιστικό σλόγκαν ή ένα video που θα αφορά στη μείωση των απορριμμάτων στο σχολικό χώρο (όπως μείωση συσκευασιών τροφίμων κτλ).

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων σχολείων

Τα σχολεία θα πρέπει:

  • Να εγγραφούν στη διεθνή ιστοσελίδα της δράσης που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (Μόλις εκδηλώσετε επιθυμία συμμετοχής θα σας αποστείλουμε το σχετικό σύνδεσμο).
  • Μετά τη δημιουργία του προφίλ τους, θα εμφανιστεί η σελίδα στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί το Σχέδιο δράσης, ενώ με το τέλος της δράσης θα χρειαστεί να υποβάλουν την τελική αναφορά για τις δραστηριότητες που υλοποίησαν.
  • Να συνεργαστούν με κάποιο σχολείο που συμμετέχει στην εκστρατεία, είτε από την Ελλάδα, είτε από κάποια άλλη χώρα (Κύπρος, Ρωσία, Βόρεια Ιρλανδία, ΗΠΑ, Κίνα, Τσεχία, Κροατία, Λιθουανία, Ουγκάντα).
  • Να ανακοινώσουν την έναρξη της εκστρατείας σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από την ΕΕΠΦ μέσα στον Οκτώβριο.

Η εκστρατεία Litter Less για την Ελλάδα έχει ολοκληρωθεί.

--------------

Πατήστε εδώ για να δείτε τον κατάλογο των σχολείων που συμμετείχαν στη δράση στην Ελλάδα.

--------------

Η νέα διεθνής ιστοσελίδα της δράσης είναι http://www.ecoschools.global/about-the-campaign/ από την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτήν (στα αγγλικά).

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε συνημμένα κάποιο εκπαιδευτικό υλικό για τη δράση.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία είμαστε στη διάθεση σας!

Σχολεία που συμμετέχουν στη δράση Litter Less το 2016-2017